Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1.  Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Let Køb V/torben Andersen er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Let Køb V/torben Andersen
Sønderborggade 9
8000 Aarhus C
CVR-nr.: 10179513

Telefon: +45 20 86 78 00
Mail: kontakt@letkoeb-aarhus.dk

2.  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Torben Andersen.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: kontakt@letkoeb-aarhus.dk
  • På telefon: +45 20 86 78 00
  • Ved brev: Let Køb V/Torben Andersen, Sønderborggade 9, 8000 Aarhus C, Att:. Torben Andersen

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • IT-sikkerhed – Ip-adressen gemmes i 15 minutter af sikkerhedshensyn, da vi sørger for at personer/computere/bots der forsøger at få uautoriseret adgang til webshoppen, spærres midlertidigt.
  • Vareudlevering – Alm. personoplysninger gemmes i forbindelse med vareudbringning af købmandsvarer.
  • Kundeservice – Henvendelser på kontaktformular og på mail lagres minimum indtil de er besvaret, og maksimum i 120 dage fra modtagelse.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger som navn, adresse, postnummer, by, ordredetaljer samt IP-adresse.
  • Vi behandler, lagrer eller opbevarer ingen personfølsomme oplysninger så som straffedomme, lovovertrædelse, religion eller seksualitet.

5.  Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Web Coders ApS – Hjemmesiden https://letkoeb-aarhus.dk hostes hos Web Coders ApS som ligger indenfor EU/EØS, og her behandles Ip-adresse, navn, adresse, postnummer, by, ordredetaljer.
  • Note: Google Analytics benyttes til at forbedre brugeroplevelsen og andre statistiske formål. Let Køb V/torben Andersen har valgt at anonymisere din ip-adresse i forhold til Google Analytics, så Google Analytics derfor IKKE logger/lagrer din ip-adresse når du besøger https://letkoeb-aarhus.dk

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Overførsel af statistiske data sker til Google LLC. I USA. Vi har dog valgt at anonymisere din ip-adresse i forhold til Google Analytics, så Google Analytics derfor IKKE logger/lagrer din ip-adresse.

Vi kan i øvrigt oplyse, at kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46, 47 eller 49, stk. 1, andet afsnit for Google LLC, se mere på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Navn, adresse, postnummer, by, e-mail, og ordredetaljer,  stammer fra indtastning ved bestilling i webshoppen.

IP-adresse aflæses automatisk ved besøg på siden.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Navn, adresse, postnummer, by, e-mail, og ordredetaljer, opbevares minimum indtil ordren er leveret til kunden. Dog maksimum i 120 dage.

IP-adressen gemmes i 15 minutter af sikkerhedshensyn, da vi sørger for at personer/computere/bots der forsøger at få uautoriseret adgang til webshoppen, spærres midlertidigt.

9.  Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser og profilering af personer.

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

11.Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12.Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi bruger cookies!

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser.

Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies.

Læs mere her.

Accepter Forlad sitet
Arbejder...